Iva Vaníčková - fyzioterapeut

Specializace

Fyzioterapie v plném rozsahu dle dosaženého vzdělání a praxe (viz níže)

Vzdělání a praxe

Vystudovala jsem gymnázium, následně pak fyzioterapii.

První zkušenosti jsem získávala ve státní dětské léčebně (Lázně Bělohrad) zaměřené na poruchy kosterně-svalového aparátu.

Poté jsem 12 let působila na rehabilitačním oddělení FN Na Bulovce. Během tohoto období jsem absolvovala měsíční stáž ve VUCHR (dnes Revmatologický ústav).

Vzdělání jsem si dále rozšířila o kurzy mobilizačních technik (odblokování) podle prof. Lewita a paní Mojžíšové, kurz Dornovy metody a Breussovy masáže (Zuzana Lehrmann) kurz Spirální stabilizace páteře – tzv. SM systém.

Po druhé mateřské dovolené mi bylo nabídnuto pokračovat ve své profesi v soukromém RHB-zařízení v centru Prahy, kde mimo jiné působila i Asociace českých aromaterapeutů (AČA) provozující kurzy aromaterapeutických masáží a aromaterapie jako takové. Tyto techniky mě velmi zaujaly, začala jsem se jimi intenzivněji zabývat (několik let jsem působila i jako lektorka aromaterapeutické antimigrenozní masáže).

Poskytované služby

Vyhodnocení jakéhokoliv problému je základem jeho úspěšného řešení. Někdy je příčina viditelná okamžitě, jindy to trvá déle. Obvykle začínám masážemi, měkkými technikami, které uvolní svaly a šlachy a mají i refexní dopad na další složky našeho těla. Doporučím nápravné cviky a v kombinaci s mobilizačními technikami a poctivým přístupem může dojít k velkým pozitivním změnám.

Přiznám se, že mi přináší radost, když klienti po terapii odcházejí jako „znovuzrození“, mám tak zpětnou vazbu, že má práce má smysl.

Nabízím

  • Masáže Praha– klasické – aromaterapeutické – antimigrenozní (s možným parafinovým předehřátím)
  • Mobilizační techniky (odblokování)
  • Dornova metoda a Breussova masáž
  • RHB cvičení individuální
  • SM systém – spirální stabilizace páteře podle MUDr. Smíška
  • Přirozená trakce na autotrakčním lehátku