Mgr. Michaela Chmelařová

Vzdělání a praxe:

 • absolventka SZŠ, obor dětská sestra
 • ukončené bakalářské studium na 3. LFUK, obor zdravotní vědy
 • ukončené magisterské studium na Jihočeské univerzitě, obor sociální služby
 • 10 let praxe na lůžkovém oddělení dětské kliniky FNKV
 • 18 let praxe jako odborný aromaterapeut
 • vrchní sestra dětské kliniky FNKV
 • jedna z prvních terapeutek v Česku uplatňujících aromaterapii u dětí a těhotných
 • vyškolená laktační konzultantka ve FTN v Praze - Krči
 • absolventka Institutu aromaterapie
 • vlastní platné Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu (tzv. REGISTRACE) podle kreditního systému (dle zákona 96/2004 Sb. ve znění vyhl. č. 4/2010 Sb.)

Poskytované masáže Praha:

 • Holistická aromaterapeutická masáž
 • Těhotenská masáž (aromaterapeutická)
 • Baby masáže
 • Příprava aromaterapeutických směsí pro domácí použití
 • Laktační poradenství